Caries

Caries er det samme som ”huller i tænderne”. Caries opdages typisk i forbindelse med den rutinemæssige undersøgelse eller i forbindelse med akutte tandsmerter. Caries kan være aktivt eller inaktivt. Inaktiv caries kræver ingen behandling. Den aktive caries kan være behandlingskrævende, men nogle gange kan behandleren også vælge at observere et cariesangreb, hvis det skønnes muligt at standse cariesangrebets udvikling. Dette sker typisk som et samarbejde mellem patient og behandler, hvor patienten instrueres i renhold og får information om årsagen til ”hullets” opståen.

​Caries dannes af syreproducerende bakterier, som er tilstede i den plak (biofilm bestående af bakterier, madrester mm), som sidder på tændernes overflade. Ved grundig renhold med fluorholdig tandpasta, børste, tandtråd, mellemrumsbørster mm. kan caries forebygges. Det er ikke udelukkende mundhygiejnen, der er afgørende for cariesudvikling, sukkerholdig kost, kroniske sygdomme mm. bidrager også til cariesprogression.