Kroner

En krone fremstilles, når tanden har en forøget frakturrisiko (er rodbehandlet og/eller revnet) eller hvis tanden ikke kan reetableres tilfredsstillende med en almindelig fyldning.

De seneste årtier er nye kronetyper kommet til. Tidligere blev de fleste kroner lavet af guldlegeringer, men i takt med et øget kosmetisk behov er guldkroner blevet skiftet ud med metalkeramik og fuldkeramiske kroner.

Det endelige kronevalg sker i samråd tandlæge og patient imellem under hensyntagen til tandens stabilitet, funktionalitet og kosmetiske udtryk.

​Selve behandling foregår over to gange, idet det er en tandtekniker, som fremstiller kronen. I mellemtiden vil tanden være dækket af en midlertidig krone, så tanden er beskyttet og dens funktionalitet opretholdt.