Parodontose

Parodontose, de løse tænders sygdom, er en folkesygdom, som mange får på et eller andet tidspunkt i livet. Parodontose giver sjældent symptomer, og kan ikke ses med det blotte øje. Normalt er der tale om en langsomt fremadskridende tilstand, men sygdommen kan i få tilfælde have et akut forløb, som kræver en ekstra ihærdig indsats med hensyn til mundhygiejne, hyppige tandlægebesøg og behandling med antibiotika.

Parodontose er en betændelsestilstand i den knogle, som tandroden sidder fast i. Betændelsen fører til, at knoglen langsomt nedbrydes, og når processen er langt fremskreden, begynder tanden at føles løs.

Er parodontosen så langt fremskreden, at tænderne føles løse, kan de være ømme ved spisning og betændelsen i tandkødet kan medføre tandbylder, som er ømme hævelser fyldt med materie (pus).

Men først og fremmest: Opdager man, at tandkødet bløder, kan det være et forvarsel om, at der er parodontose i optræk, og man bør straks opsøge en tandlæge. Arvelighed, rygning, nedsat immunforsvar, diabetes, mundtørhed og alder er alle medvirkende faktorer til parodontosens udvikling.

Behandlingen består i hyppige tandrensninger, instruktion og motivation til optimal hjemmetandpleje, nedbringelse af risikofaktorer mm. Kirurgisk behandling kan komme på tale i de tilfælde, hvor parodontosen ikke kan bringes til ophør/standsning af konventionel vej.

Har du mistanke om paradentose?

Bør du kontakte os.